Новые компании

Роз'яснення Мінекономіки №3303-25/2973-07 від 14.04.2010

Органи державної влади, органи
влади АР Крим,
органи мiсцевого самоврядування,
iншi органи, органiзацiї, пiдприємства
Державне госпрозрахункове видавничо-полiграфiчне
пiдприємство "Зовнiшторгвидав України"
Редакцiя бюлетеня "Вiсник
державних закупiвель"
Державне казначейство України

РОЗ' ЯСНЕННЯ

Проведеними у 2008-2009 роках заходами державного нагляду (контролю) встановлено численні випадки закупівель товарів, робіт i послуг розпорядниками державних коштів за завищеними цінами, iншi зловживання при здiйсненнi процедур закупівель товарів, робіт i послуг за рахунок державних коштів.

З метою недопущення перевитрачання державних коштів та запобігання закупівлям товарів, робіт i послуг за завищеними цінами:

1. В разі встановлення факту закупiвлi товарів, робіт i послуг за державні кошти за завищеними цінами, замовник повинен розглянути питання про вiдмiну процедури закупiвлi вiдповiдно до пункту 63 Положення про закупівлю товарів, робіт i послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 17.10.2008 №921 (зі змінами) (далi - Положення). а уповноважений орган - визнати недійсними результати процедури закупiвлi вiдповiдно до пункту 11 Положення.

2. 3 метою уникнення фактів закупівель товарів, робіт i послуг за завищеними цінами та запобігання перевитрачанню державних коштів замовникам у тендерній документації передбачати вимогу щодо надання учасником - переможцем процедури закупiвлi доводки щодо вiдповiдностi ціни тендерної пропозиції учасника - переможця процедури закупiвлi товари, роботи i послуги, видано центральним апаратом державної iнспекцiї з контролю за цінами (далi - доводка щодо вiдповiдностi ціни) та вимагати від учасника - переможця процедури закупiвлi надання довідки щодо вiдповiдностi ціни.

3. Замовникам під час подачі оголошень до редакції iнформацiйного бюлетеня "Вісник державних закупівель", додавати до оголошення про проведення закупiвлi тендерну документацію з вимогою щодо надання учасником - переможцем процедури закупiвлi довідки щодо вiдповiдностi ціни, а до оголошення про результати проведення процедури закупiвлi - довідку щодо вiдповiдностi ціни та договір про закупівлю, укладений за результатами процедури закупiвлi, для подальшої передачі Мiнекономiки.

Мiнекономiки, в порядку взаємодії та забезпечення здійснення функції контролю у сфері державних закупівель, передає центральному апарату державної iнспекцiї з контролю за цінами документи, зазначені в цьому пункті, для їх аналізу на предмет вiдповiдностi ціни тендерної пропозиції середньо ринковим цінам на аналогiчнi товари, роботи i послуги вiдповiдно до Закону України "Про ціни i ціноутворення", Положення про державну iнспекцiю з контролю за цінами, затвердженого постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 13.12.2000 №1819, листа державної iнспекцiї з контролю за цінами від 29.01.20 10 №200/1-345.

4. Редакції iнформацiйного бюлетеня "Вісник державних закупівель" при прийня'ттi оголошення про проведення закупiвлi чи про проведення попередньої квалiфiкацiї перевіряти наявність тендерної документації з вимогою щодо надання учасником - переможцем процедури закупiвлi довідки щодо вiдповiдностi ціни, а при прийнятті оголошення про результати проведення процедури закупiвлi - наявність довідки щодо вiдповiдностi ціни та договору про закупівлю, укладеного за результатами процедури закупiвлi, та впродовж одного робочого дня з дня отримання оголошення із зазначеними документами, передавати Мiнекономiки додані до оголошення документи.

У разі невiдповiдностi поданих замовником документів або їх вiдсутностi, редакція iнформацiйного бюлетеня "Вісник державних закупівель" має право не прийняти оголошення до публiкацiї та запропонувати доопрацювати його.

 
 

3аступник Мiнiстра економіки України Ю. М. Вітренко