Новые компании

Лист-роз'яснення Мінекономіки від 19.01.2010 №3303-25/7

Органи державної влади, органи
влади АР Крим, органи місцевого
самоврядування, інші органи,
установи, організації, підприємства
Копія: Державне госпрозрахункове
видавничо-поліграфічне
підприємство "Зовнішторгвидав України"

РОЗ'ЯСНЕННЯ

Мінекономіки на численні звернення суб'єктів сфери державних закупівель щодо застосування законодавства про державні закупівлі повідомляє.

З 12.12.2009 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 №1335 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі - Постанова), якою запроваджено низку змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 (далі - Положення).

Щодо початку торгів та внесення змін до тендерної документації

Відповідно до роз'яснення Мінекономіки від 06.02.2009 N 3303-27/48 при проведенні процедури відкритих торгів та двоступеневих торгів початком процедури закупівлі є дата розміщення оголошення про заплановану закупівлю.

Таким чином, відповідно до пункту 2 Постанови, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі було опубліковано (розміщено) у бюлетені "Вісник державних закупівель" після набрання чинності Постанови, така процедура здійснюється з дотриманням вимог Постанови. Разом з тим, якщо в такому разі тендерна документація, яка була затверджена до набрання чинності Постанови, не відповідає нормам Положення (зокрема, в частині строків подання та розкриття тендерних пропозицій), замовник вносить відповідні зміни до тендерної документації у спосіб, передбачений пунктом 40 Положення.

Щодо форми оголошення про проведення редукціону та звіту про результати проведення процедури редукціону

Відповідно до пункту 19 Положення замовник може здійснити закупівлю, зокрема шляхом проведення процедури редукціону. Підстави та порядок проведення редукціону визначені у пунктах 71-1 та 71-2 Положення.

Згідно з пунктом 71-2 Положення процедура редукціону проводиться у порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів, з урахуванням особливостей, установлених цим пунктом. Під час проведення процедури редукціону замовник розміщує (поширює) інформацію, передбачену цим Положенням, з дотриманням установлених вимог та строків.

Пунктом 4 Постанови міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк необхідно привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Ураховуючи викладене, до набрання чинності відповідних змін до наказу Мінекономіки від 30.01.2009 N 61 „Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель", оголошення про проведення редукціону заповнюється за формою оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів та згідно з інструкцією щодо її заповнення, затверджених зазначеним наказом, з урахуванням наступного:

у пункті 4 Форми оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів „Процедура закупівлі" зазначається „редукціон";

пункти 7 та 8 Форми оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів мають містити інформацію про умови подання та розкриття попередніх тендерних пропозицій.

Звіт про результати проведення процедури редукціону заповнюється за формою звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів із зазначенням величини кроку редукціону в пункті 11 „Інша інформація" цієї форми.

Щодо строків подання та розкриття тендерних пропозицій

Відповідно до пункту 36 Положення строк для подання тендерних пропозицій повинен становити 21 календарний день від дати опублікування оголошення про проведення торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках зазначений строк може бути зменшено до 14 календарних днів.

Таким чином, при заповненні оголошення про проведення відкритих і двоступеневих торгів, оголошення про проведення редукціону (складанні запрошення до участі у процедурі торгів з обмеженою участю) строк для подання тендерних пропозицій може бути визначений замовником його як такий, що не перевищує 21 календарний день, але й не менший ніж 14 календарних дні від дати опублікування оголошення про проведення торгів (відправлення запрошення до участі в них).

Щодо направлення повідомлення виробникам та запрошення виробників до участі у торгах

Відповідно до абзацу четвертого пункту 6 Положення замовник одночасно з поданням на публікацію оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації надсилає повідомлення всім виробникам, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів.

Разом з тим згідно з абзацом третім пункту 34 Положення під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, які є виробниками, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох.

Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам, які є виробниками, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів (пункт 73 Положення).

Слід зазначити, що замовник самостійно визначає джерело, спосіб, сферу направлення (опублікування) виробникам, а також отримання зазначеної інформації про виробників з дотриманням принципів державних закупівель, закріплених у пункті 8 Положення та з дотриманням вищезазначених норм Положення.

Щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти у виробників

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Положення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у вітчизняних виробників, а у разі, коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, - у виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг - нерезидентів.

Згідно зі статтею 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Відповідно до підпункту 25 пункту 2 Положення філія (представництво) юридичної особи може бути учасником процедури закупівлі лише у разі, коли юридична особа надає їй відповідні повноваження.

Таким чином, аналізуючи норми Положення та частини другої статті 237 Цивільного кодексу України виробник товарів (виконавець робіт, надавач послуг) може брати участь у процедурах державних закупівель як особисто, так і в особі представника, керуючись главою 17 Цивільного кодексу України, та з урахуванням Закону України „Про міжнародне приватне право" - у разі, коли виробником є нерезидент.

При цьому в тендерній (ціновій) пропозиції та договорі про закупівлю в якості учасника процедури закупівлі зазначається саме виробник.

Щодо надання підтвердження статусу вітчизняного виробника місцевими органами виконавчої влади

Відповідно до пункту 24-1 Положення документальне підтвердження статусу вітчизняного виробника може надаватися місцевими органами виконавчої влади.

Відповідно до статті 1 Закону України „Про місцеві державні адміністрації" місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Таким чином, документи, які підтверджують статус вітчизняного виробника, можуть надаватись місцевими державними адміністраціями, зазначеними у Законі України „Про місцеві державні адміністрації".

Щодо оприлюднення інформації про відхилення тендерної або кваліфікаційної пропозиції учасника

Підстави для відхилення тендерної пропозиції визначені у пункті 61 Положення. Відповідно до пункту 29 Положення інформація про відхилення тендерної або кваліфікаційної пропозиції учасника із зазначенням підстави наводиться замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та повідомляється протягом семи календарних днів з дня прийняття рішення про відхилення відповідної пропозиції учаснику, пропозиція якого відхилена, з обґрунтуванням підстав відхилення та оприлюднюється в цей самий строк на веб-порталі уповноваженого органу.

Слід зазначити, що оприлюднення такої інформації здійснюється замовником у довільній формі із зазначенням наступної інформації:

дата і номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення (для відкритих, двоступеневих торгів та редукціону);

найменування замовника;

найменування предмету закупівлі, визначеного згідно з пунктами 3 та 4 Положення;

перелік тендерних пропозицій, які були відхилені із зазначенням підстав відхилення з посиланням на конкретний пункт та абзац Положення, де закріплена відповідна підстава;

причини відхилення пропозицій на підставі визначеній Положенням (в стислій формі).

Оприлюднення інформації про відхилення тендерних або кваліфікаційних пропозицій здійснюється в паперовому або електронному вигляді (з обов'язковим письмовим підтвердженням). Строк оприлюднення такої інформації відраховується з дати її відправлення замовником.

Щодо відхилення тендерних пропозиції через змову учасників торгів

Відповідно до підпункту 28 пункту 2 Положення змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни тендерної пропозиції, цінової пропозиції на штучних або неконкурентних засадах з відома чи без відома замовника.

Згідно з пунктом 61 Положення замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли, зокрема, учасники здійснили змову.

Слід наголосити, що для прийняття рішення про відхилення тендерних пропозицій за таких підстав, замовник повинен мати документальне підтвердження компетентного органу державної влади про здійснення змови учасниками торгів.

Щодо проведення процедури запиту цінових пропозицій

Відповідно до пункту 65-1 Положення у разі відміни торгів замовником, крім випадку відміни при відхиленні всіх тендерних пропозицій до акцепту тендерної пропозиції відповідно до пункту 61 цього Положення, визнання торгів такими, що не відбулися, або виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, він має право застосувати процедуру запиту цінових пропозицій з урахуванням таких особливостей:

процедура може застосовуватися при закупівлі будь-яких товарів, робіт чи послуг;

не застосовуються вартісні обмеження щодо проведення процедури запиту цінових пропозицій;

запит цінових пропозицій безоплатно публікується в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель", що видається уповноваженим органом, та розміщується в день публікації на веб-порталі з питань державних закупівель.

Таким чином, виключно у разі проведення процедури запиту цінових пропозицій після настання підстав, визначених у пункті 65-1 Положення, запрошуються всі потенційні учасники процедури закупівлі шляхом публікації відповідного оголошення у бюлетені "Вісник державних закупівель" та його розміщення на веб-порталі з питань державних закупівель. Письмовий запит щодо цінових пропозицій направляється учасникам торгів у день такої публікації. При цьому інформація, зазначена у такому запиті згідно з пунктом 73 Положення (зокрема, строк подання цінових пропозицій та дата розкриття цінових пропозицій), повинна співпадати з інформацією, що публікується у бюлетені "Вісник державних закупівель", та розміщується на веб-порталі уповноваженого органу.

При проведенні процедури запиту цінових пропозицій без застосування підстав, визначених у пункті 65-1 Положення, замовник самостійно обирає коло потенційних учасників процедури закупівлі з дотриманням вимог пунктів 72 та 73 Положення та принципів державних закупівель, закріплених у пункті 8 Положення.

 

Міністр економіки України Б. М. Данилишин